Jízdní řády, technické normy a předpisy ZŽZ

Tabelár

Na ukázku sešitového jízdního řádu byl vybrán vlečkový vlak obsluhující vlečku Kompost svozem posekané trávy.

Význam jednotlivých sloupců tabeláru ZŽZ

Jízdní řád pro cestující

 

K nahlédnutí :

 

Provozní předpis ZŽZ