Stavby ZŽZ

Nejdůležitější z železničních staveb ZŽZ je bezesporu výtopna v lokomotivním depu. Jedná se o hrázděnou stavbu se sedlovou střechou, uvnitř dvě stání a základní dílenské zázemí.
Výtopna je prozatím jediným možným místem deponie vozidel na kolejích ZŽZ.(Nepočítame- li kolej "dřevní" vedoucí pod střechu k chatě)

K nakládce a vykládce kolejových vozidel na přívěs za automobil je uzpůsobena kolej "Rampa" v n.z.Vrata.
Další stavbou je stavědlo pro dálkové mechanické ovládání některých výměn a mechanického návěstidla na odbočce Mosty. Stavědlo je malá boudička (přístřešek) chránící obsluhujícího pracovníka před povětrnostními vlivy.
Poslední budovou bude vodárna, která je plánovaná v prostoru depa mezi kolejí "Vodní" a vlečkou "Kompost". Z vodárny bude napájen vodní jeřáb pro zbrojení parních lokomotiv a plnění cisteren.
Na zastávkách nebudou zřizovány kryté čekárny, pouze lavičky a tabulky s jízdním řádem.
 


Budování mostu v km 4,8


Z traťových staveb na původním pozemku stojí za zmínku most v km 4,8 kombinované konstrukce. Část směrem k n.z.Vrata je klenutá kamenná stavba a část k odbočce Mosty je ocelové konstrukce. Podél trati se nachazí také několik opěrných zdí například v km 0,3-0,9 nebo v n.z.Vrata km 4,0-4,5.
A pár zajímavostí z původního pozemku: ve 3.koleji ve stanici Chvátliny je kanál na popel z parních lokomotiv, na vlečce "Kompost" je kolej za výtopnou uzpůsobena k prohlídkám a opravám spodků vozidel (tzv "kanál")

   Na nových pozemcích postupně vzniká několik dalších významných staveb jako tunel, mosty a podobně.