posouvání na stránce o vozidlech :

lokomotivy ZŽZ:      Ex TU 26.001     Ex T 25.001     T29.027 (Ex T27.001)     M 15.001     T 27.101     T 25.007     T 25.001    

os. a nákl. vozy:    Smws/ú     Or/ú     CDrlm/ú     Pluh/ú     Crlm/ú     Kr/ú     Um/ú     Hx/ú, Hy/ú    

 

Lokomotivy ZŽZ
a ostatní hnací vozidla ZŽZ

 

 Kryšpínovo označení      Průmyslové ozn.     Evidenční č. ZŽZ

 

 TU 26.001   nebylo přiděleno      nebylo přiděleno                posun nahoru

Lokomotiva TU 26 byla konstruována jako dvounápravová s vypruženým pojezdem a měla být určena hlavně pro osobní dopravu (vytápění souprav, příznivá trakční charakteristika atd.).
Motor měla benzinový o obsahu 150 cm3 (motocyklový), startovaný automobilovým startérem. Přenos výkonu měl být elektrický, ale právě zde byl největší "kámen úrazu". Značnou setrvačnou hmotu trakčního 110V dynama nedokázal spalovací motor při startu roztočit. Řešením by mohlo být předřazení rozpínací spojky, ale vzhledem k prohloubení složitosti přenosu výkonu nebyl tento záměr již realizován.
  Lokomotiva TU26 měla pákovou brzdu s ovladačem podobným DAKO BP-E, jízdní kontrolér tzv."rajčák" a celkově moderní stanoviště strojvedoucího. Ten měl ovládat lokomotivu z prvního přivěšeného vozu. Tvar kabiny strojvedoucího vycházel z designových prvků řady 730 ČD- tzv. "Ponorky". Bohužel se TU 26 nikdy nepodařilo zprovoznit. Po kolejích ZŽZ se projela jen s ručním pohonem při její silniční přepravě ze Zásmuk do Říčan. Poté byla rozebrána a pojezd včetně brzdového mechanismu byl využit ke stavbě osobního vozu CDrlm/ú. Některé další díly z TU 26 budou pravděpodobně využity při stavbě motorového vozu.

 

 

 T 25.001       BN 3      1                  posun nahoru

   První dodanou provozní lokomotivou u ZŽZ byla spojnicová lokomotiva BN3 inv.č. 1.  Na ZŽZ najezdila pouhého 1,6 km. Měla benzinový motor o obsahu 50cm3 a v provozu se příliš neosvědčila (byla příliš pomalá a s nízkým výkonem motoru). Lokomotiva byla po několikadenním provozu přistavena do dílen Zásmuky k rekonstrukci.

 

 T 27.001         BN 6      2                  posun nahoru

Remotorizací první lokomotivy, při které byl do lokomotivy zavázán benzinový motor o obsahu 150 cm3 a výkonu 6 HP,  vznikla lokomotiva - BN6 inv.č.2. Přenos výkonu mechanický, reverzaci zajišťovala nápravová převodovka vlastní konstrukce typu NPPF.
Lokomotiva se v provozu velmi osvědčila a nevypružený pojezd ani poměrně složitá a náročná obsluha nic neubírali na její oblíbenosti u lokomotivních čet ZŽZ. V únoru 2001 prodělala T27.001 závažnou opravu - výměnu motoru. Po mnoha stech kilometrech najetých po 300mm trati bylo z důvodu závažných závad rozhodnuto o zásadní přestavbě lokomotivy. Ta byla natolik rozsáhlá, že si vynutila i přeznačení lokomotivy. Pro přiznání původu nové lokomotivy bylo její původní označení použito jako inventární číslo. Nová lokomotiva tak nese označení T29.027.


Pár technických "lahůdek" z lokomotivy BN 6 (T27.001):
Mazání nákolků
Pískování
Houkačky
Odolejovač výfuku

.Technické parametry lokomotivy BN 6

 T 29.027         BN 24      2

Jak se zdá, remotorizace zásadního charakteru nejsou "modré dvojce" cizí. Poslední z nich byla ukončena 25.4.2008   Do lokomotivy byl zavázán pro ZŽZ doposud nevídaně velký a výkonný motor původem z automobilu FIAT 650. Vzhledem k výkonu motoru a nárůstu hmotnosti bylo změněno i číslování lokomotivy. Po dodání na koleje ZŽZ byla lokomotiva velmi sporadicky používána. Prakticky se jednalo jen o zkušební Lv jízdy. Kvůli problémům s motorem (podpálené ventily, neklidný chod) byla lokomotiva 30.9.2011 přistavena do ŽOS Krasovice na provedení oprav a odstranění "dětských nemocí". Zde je nutno zmínit, že ŽOS Krasovice pracovala výhradně pro zahradní železnici Jelčany. Po sloučení ZŽJ a ZŽZ byl na ZŽZ ze ŽOS Krasovice pronajmut mimo jiné stroj T25.001 (viz níže). Lokomotiva T29.027 nemohla být přistavena do tradiční opravny vozidel ZŽZ - Strojíren Zásmuky, jelikož veškerá kapacita Strojíren je vyčerpána na stavbu parního vozu U17.001

 

 

 M 15.001               3     Crlm/ú 30 10 102 - 5     posun nahoru

Druhým hnacím vozidlem (ale s inventárním číslem 3) se stal manuální vůz M 15.001, který je též možné provozovat jako přívěsný. Pro tento účel nese též označení Crlm/ú 3010102-5. Vůz je lehké dvounápravové konstrukce otevřené stavby (tzv."výletňák"). Pro vlastní pohon střední klikou pro oba členy osádky je vybaven zalomenou (klikovou) zadní nápravou. Vůz je vybaven špalíkovou brzdou DUBOS a brzdičem typu "MPp". Pro měření a registraci rychlosti je vybaven rychloměrem RT 9.
  Během provozu se M15 dočkal několika rekonstrukcí. Byla upravena poháněcí klika, vinuté pružiny primárního vypružení nahrazeny pryžokovovými sloupky, pro snížení odporu v obloucích byl upraven profil okolků a dosazeno jejich mazání.

 

 

 T 27.101         BN 6      4                  posun nahoru

Třetím hnacím vozidlem (druhou motorovou lokomotivou) se stala červená BN 6 (T 27.101). Z toho důvodu bylo první BN 6 přiděleno T 27.001. Lokomotiva má šestikoňový benzinový motor a mechanický přenos výkonu s odstředivou spojkou, umožňující ovládání lokomotivy pouze jednou pákou - "rajčákem". Lokomotiva jezdila původně ve třech režimech: vlak vpřed, posun vpřed a posun vzad.
  Lokomotiva T27.101 se, tak jako většina na ZŽZ, podrobila několika úpravám. V první řadě byla dovybavena kapotou motoru a budkou strojvůdce, pískováním, dále pak upraven výfuk motoru a několik dalších drobností. Postupně se T27.101 stala nejvytíženějším hnacím vozidlem v síti ZŽZ. To s sebou nese také jistá negativa: časté potíže s odstředivou spojkou, volnoběžnými otáčkami a podobně. I s těmito potížemi se daří udržet lokomotivu stále v plném provozu. Tak zněl původní životopis lokomotivy se sekačkovým motorem Briggs-Statton.
  Na jaře roku 2008 byl zakoupen zcela nový motor HONDA a nasazen do lokomotivy T27.101. V dubnu 2010 byla do přenosu výkonu dosazena druhá převodovka. Nově tak lokomotiva jezdí v režimech POSUN-HORY-ROVINA a to zcela shodně oběma směry. Na podzim 2011 byla mezi převodovky dosazena nová pružná spojka a elektronický rychloměr. V roce 2013 byla lokomotiva zkrácena o asi 120mm, z důvodu zlepšení chodových vlastností v obloucích. Zkrácení bylo provedeno v oblasti kabiny a tak se prostor pro strojvůdce stal poněkud těsnějším.

 

 T 25.007         BN 6      5                  posun nahoru

 

 Čtvrté hnací vozidlo vzniklo narychlo před sezónou 2008 pro pokrytí provozní potřeby ZŽZ, z důvodu dlouhodobého odstavení lokomotivy T27.001. Lokomotiva vznikla přestavbou z původní sekačky s poměrně silným motorem. Je postavena na jednoduchém rámu s kluznými nápravovými ložisky uvnitř dvojkolí. Nápravy jsou poháněny a propojeny jedním trakčním řetězem. Hnací jednotka je naprosto ideální soustrojí: silný čtyřtaktní motor - odstředivá spojka - převodovka se stejným převodovým poměrem P-Z. Výroba lokomotivy trvala velmi krátce, byla prakticky postavena za týden, ale paradoxně tomu se stala plnohodnotným a velmi spolehlivým hnacím vozidlem ZŽZ! 
   V začátcích provozu jezdila lokomotiva bez kapotáže, jak ukazuje snímek. Kapotáž lokomotivy byla dodána až 25.4.2008. Lokomotiva byla pak ještě vylepšena o ochozy a pákovou brzdu. V březnu 2011 se na stroji vyskytla závada na zapalovací cívce. Až začátkem léta byla lokomotiva znovu zprovozněna. V červenci téhož roku byl dosazen elektronický rychloměr.
   Po šesti letech provozu lze T25.007 označit bezkonkurenčně nejspolehlivější lokomotivou ZŽZ, která jezdí stále tak, jak byla vyrobena!

 

 T 25.001         BN 20      6                  posun nahoru

Na ZŽZ dlouhodobě pronajatá lokomotiva od firmy ŽOS Krasovice. Označení T25 se proto poněkud vymyká zvyklostem ZŽZ. Lokomotiva má automobilový motor TRABANT, rozvod stlačeného vzduchu, elektricky ovládanou tlakovou brzdu, elektrický stavěč otáček a mnoho dalších "vychytávek".

 

 Osobní a nákladní vozy ZŽZ
postupně dle datumu dodávky k ZŽZ

Označení vozu / ú - rozchod - den - měsíc - rok dodávky -- pořadové č. vozu

Smws/ú 30 24 3 8 - 1               posun nahoru

  Zároveň s výstavbou tratí byla započata i stavba vozidel pro ZŽZ. Jako první byl na drážku dodán nákladní vůz pro přepravu štěrku s možností štěrkování traťového svršku (tzv.sypák). Vůz se na kolejích ZŽZ pohybuje od března 1998 a nese označení Smws/ú 302438-1.

Technické parametry vozu Smws/ú 30 24 3 8 - 1

 

Or/ú 30 999 - 2                           posun nahoru

Jako druhý vůz byl dodán oplen pro přepravu dřeva, kolejnic a jiného materiálu delších rozměrů. Vůz sestává ze dvou samostatných podvozků. První je s plošinkou a ruční brzdou. Na brzdě je použito nekovových špalíků DUBOS. Vůz je označen Or/ú 30999-2, jednotlivé podvozky jsou pak označeny Or/ú-I a Or/ú-II. Je možno je spojit buď spojkou nebo nákladem - v tom případě smí být vůz řazen pouze na konci vlaku.

Technické parametry vozu

 

CDrlm/ú 30 10 120 - 3                   posun nahoru

První osobní vůz je dvoumístný CDrlm/ú 3010120-3 lehké konstrukce. Na ZŽZ byl dodán koncem roku 2000. Vůz vznikl na podvozku původně konstruovaném pro lokomotivu TU 26. Jeho dodáním se značně zvýšila kultura cestování po tratích ZŽZ.
Bohužel tento vůz již šestým rokem v provozu ZŽZ chybí! Byl neuváženě přistaven na opravu do ŽOS Říčany, pracoviště Benešov a dodací lhůty této firmy jsou opravdu, ale opravdu dloooouhé...

Technické parametry vozu CDrlm/ú30 10 120 - 3

 

 

Pluh/ú 30 111 - 4                          posun nahoru

Jako samostatný vůz se považuje též sněhový přívěsný pluh. Na ZŽZ je od ledna 2001 a je označen jako speciální vozidlo Pluh/ú 30111-4.

 

 

Crlm/ú 30 10 102 - 5                   posun nahoru

  Jedná se o manuální vůz M 15.001, který alternativně slouží jako přípojný osobní vůz pod označením Crlm/ú 30 10 102 - 5

Kr/ú 30 25 043 - 6                       posun nahoru  

V roce 2003 byl na ZŽZ dodán cisternový vůz Kr/ú 3025043-6. Kotel vozu je vyroben ze vzduchové jímky lokomotivy T679.1 a má objem 130 litrů. Vůz má na jednom čele plošinu s vřetenem ruční brzdy působící na jednu nápravu. Cisternový vůz je uzpůsoben k zalévání porostů v blízkosti tratě.

Technické parametry vozu Kr/ú 30 25 043 - 6

 

Um/ú 30 554 - 7                           posun nahoru

Pro převoz nejrůznějšího materiálu a substrátů vznikla potřeba dodávky poněkud univerzálnějšího vozu s širším uplatněním. Vůz Um/ú 30 554 - 7 tento požadavek bez problémů splnil. Slouží dokonce i k běžné přepravě cestujících ve smíšených vlacích.

  V roce 2012 byl vůz Um/ú opravován z důvodu shnilých bočnic. Byl poněkud upraven, označení ale zůstalo původní. Na fotce je řazen za lokomotivou.

Technické parametry vozu Um/ú 30 554 - 7

 

Hx/ú 30 959 - 8, Hy/ú 30 1059 - 9                   posun nahoru

   Pro potřeby stavby tratí ZŽZ a traťové údržby byly vyrobeny dva jednoduché stroze účelové vozy pro přepravu materiálu, které se zásadně nepoužívají k přepravě osob. Mají poněkud odlišné uspořádání, proto i označení.

Technické parametry vozů Hx/ú 30 959 - 8 a Hy/ú 30 1059 - 9

 

 

 Cizí, pronajaté vozy na kolejích ZŽZ
 

Na ZŽZ jsou po změně charakteru zahradní železnice Jelčany na zkušební a experimentální základnu zahradních železnic dlouhodobě zapůjčeny dva nákladní vozy ZŽJ. Jedná se o jeden plošinový vůz a jeden uhlák. Dále byly na ZŽZ pronajaty dva nízkostěnné vozy podobné konstrukce, jeden z nich s brzdařskou budkou.